HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đắk Song tiếp tục thực hiện "Ba tập trung", "Hai đột phá"
  • 06/08/2020 17:16
  • Sáng 6/8, sau phần khai mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Song lần thứ V đã nghe, thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song khóa IV trình; thảo luận tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Viết bình luận mới