HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đắk Song giải ngân vốn kịp thời phục vụ người dân sản xuất
  • 25/07/2020 16:39
  • Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 kéo dài, giá cả các loại nông sản giảm sâu dẫn đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân gặp khó khăn. Trước thực tế này, NHCSXH huyện Đắk Song kịp thời giải ngân nguồn vốn vay, phục vụ người dân đầu tư vào sản xuất.
Viết bình luận mới