• Đắk R’lấp từng bước nhân rộng mô hình dưa lưới
  • 09/11/2020 07:33
  • Những năm gần đây, nhiều người dân huyện Đắk R’lấp đã đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất và đạt thu nhập cao nhờ trồng dưa lưới. Trước những tín hiệu tích cực ban đầu, huyện Đắk R’lấp đang từng bước nhân rộng mô hình để hướng tới việc tạo thương hiệu cho nông sản địa phương
Viết bình luận mới