HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đắk R’lấp tập trung nguồn lực cho phát triển nông nghiệp
  • 10/08/2020 09:42
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk R’lấp lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công, đang mở ra nhiều kỳ vọng với những đột phá mang tính chiến lược dài hơi. Trong đó, phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được Đảng bộ tập trung nguồn lực để thực hiện.
Viết bình luận mới