• Đắk R’lấp sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX
  • 31/07/2020 14:10
  • Theo kế hoạch đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông phê duyệt, trong các ngày 4 và 5/8, Đắk R’lấp sẽ trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trên địa bàn. Vì vậy, Công tác chuẩn bị cũng được địa phương chú trọng nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thành công của Đại hội
Viết bình luận mới