HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đắk Nông giảm 21 trường phổ thông công lập
  • 25/03/2020 10:47
  • Theo Sở GD-ĐT, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, đến nay toàn tỉnh đã giảm được 21 trường từ bậc tiểu học đến THPT, giảm 8,08% tổng số trường phổ thông công lập và giảm 2 trung tâm. Toàn ngành đã giảm được 16 cán bộ quản lý, 15 giáo viên, 48 nhân viên so với trước khi sắp xếp.
Viết bình luận mới