• Đắk Glong phấn đấu thoát nghèo vào năm 2025
  • 01/08/2020 10:52
  • Đắk Glong là địa phương đang có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất toàn tỉnh. Vì vậy, một trong những mục tiêu trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là tập trung nguồn lực để xóa nghèo bền vững vào năm 2025.
Viết bình luận mới