• CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tăng quà các gia đình chính sách tiêu biểu
  • 09/07/2020 17:39
  • Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, tặng quà Cụ Lê Thị Ngô, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, là người tham gia nuôi dưỡng bộ đội, là vợ của Liệt sỹ Ngô Thanh Huấn; hộ bà Lê Thị Thanh Tình, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa thành, là mẹ của liệt sỹ; hộ ông Nguyễn Bo, tại tổ dân phố 7, phường Nghĩa thành là thương binh nặng, hiện không còn khả năng tự phục vụ.
Viết bình luận mới