HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Công trình thủy lợi ở Tuy Đức phục vụ tưới 39.000 ha cây trồng
  • 22/05/2018 17:26
  • Phát biểu tại buổi giám sát việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi giai đoạn 2011 - 2017 tại huyện Tuy Đức vào sáng ngày 22/5, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa yêu cầu, UBND huyện Tuy Đức kiểm tra, rà soát cụ thể hiện trạng tất cả các công trình thủy lợi, hiệu quả của công trình đối với đời sống nhân dân. Huyện phải thường xuyên kiểm tra, bảo vệ an toàn hồ đập và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn công trình.
Viết bình luận mới