• Công tác dân vận đạt nhiều kết quả thiết thực
  • 14/10/2021 09:44
  • Kết luận hội nghị tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh Đắk Nông quý 3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện, từng bước đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào thực tiễn cuộc sống.
Viết bình luận mới