HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
  • 06/06/2018 16:46
  • Ngày 6/6, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công bố công khai Nghị quyết số 50, ngày 10/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020) tỉnh Đắk Nông.
Viết bình luận mới