• Công bố danh sách 48 UVBCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
  • 16/10/2020 07:58
  • Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tiếp tục tham luận, thảo luận tại hội trường và tiến hành bầu cử trong Đảng. Đại hội đã giới thiệu, thống nhất danh sách 54 đại biểu để bầu 48 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII. Đại hội đã công bố danh sách 48 đồng chí trúng cử ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Viết bình luận mới