HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • "Con chữ" về bon
  • 31/01/2017 08:30
  • Xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông là vùng còn nhiều khó khăn. Hơn một nửa số học sinh của xã là người đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo và cận nghèo. Vậy nhưng, những năm gần đây, tỷ lệ học sinh ở đây đậu vào các trường đại học, cao đẳng luôn ở tốp đầu so với các địa phương trong tỉnh. Tinh thần hiếu học và cách chăm lo việc học ở vùng đất này như là một cách để nỗ lực giúp quê hương đổi thay và hòa mình vào sự phát triển chung.
Viết bình luận mới