• Chương trình văn nghệ “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”
  • 25/06/2020 10:17
  • Tối 24/6, tại Trường Trung cấp nghề Đắk Nông, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Viết bình luận mới