• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 8/11/2021
  • 08/11/2021 17:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 8/11/2021: Cần tiếp tục nâng cao cảnh giác về phòng, chống dịch Covid-19; 2 huyện và 3 sở, ngành của Đắk Nông có lãnh đạo mới; Khởi công dự án nông nghiệp công nghệ cao 500 tỷ đồng tại Gia Nghĩa; Phát hiện hàng trăm bộ test nhanh Covid 19 không có hóa đơn, chứng từ…
Viết bình luận mới