• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 7/12/2021
  • 07/12/2021 17:34
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 7/12/2021: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp; Tập đoàn F.I.T mong muốn đầu tư vào 3 lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch và bất động sản tại Đắk Nông; Đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Đắk Glong đã vận động người dân giao nộp được 93 súng tự chế các loại…
Viết bình luận mới