• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 4/8/2021
  • 04/08/2021 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 4/8/2021: Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông ủng hộ Qũy phòng chống Covid-19 của tỉnh; Thành phố Gia Nghĩa đã có 52 tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19; Xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối tượng vi phạm phòng, chống dịch Covid-19...
Viết bình luận mới