• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 28/9/2021
  • 28/09/2021 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 28/9/2021: Mỗi năm, cả nước có khoảng 500.000 người bị vật nuôi dại cắn; Đắk Nông với mục tiêu đến 30 tháng 9, hoàn thành 60% khối lượng giải ngân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kết luận 5 nội dung liên quan đến kết quả cuộc đối thoại giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa người dân và công ty Nam Nung...
Viết bình luận mới