• Chương trình tin tức Đắk Nông ngày 25/9/2020
  • 25/09/2020 18:30
  • Chương trình tin tức Đắk Nông ngày 25/9/2020: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV , giai đoạn 2020-2025; Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông tuyên dương 28 thanh niên tôn giáo, dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi; Cô học trò nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ ở xã Đắk Ha cần được giúp đỡ...
Viết bình luận mới