• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 24/9/2021
  • 24/09/2021 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 24/9/2021: Đề cao trách nhiệm để đẩy nhanh việc lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông; Đắk R’lấp trưng dụng Cơ sở cai nghiện số 1 làm khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19; Đã xác định được đối tượng đánh người liên quan đến dự án điện gió...
Viết bình luận mới