• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 22/10/2021
  • 22/10/2021 17:43
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 22/10/2021: Đắk Nông sơ kết thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, tỷ lệ giải ngân vốn toàn tỉnh Đắk Nông vượt 27,6%. Với kết quả này, Đắk Nông trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đứng tốp đầu cả nước; Đắk Nông có tổng số 740 bệnh nhân Covid- 19 khỏi bệnh…
Viết bình luận mới