• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 21/10/2020
  • 21/10/2020 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 21/10/2020: Hội thảo khoa học một số trận đánh điển hình của lực lượng vũ trang trên địa bàn Đắk Nông; Đắk Nông đề xuất xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho 24 người; Nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt của các tổ chức cá nhân...
Viết bình luận mới