• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 18/02/2021
  • 18/02/2021 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 18/02/2021: Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm các doanh nghiệp, chốt kiểm soát dịch nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021; Thu hồi 10% biên chế khối Đảng, Đoàn thể, Mặt trận theo đề án tinh giản giai đoạn 2015-2021; Đắk Nông là 1 trong 7 địa phương của cả nước được Bộ Công an biểu dương vì không xảy ra thương tích do pháo nổ gây ra trong dịp Tết...
Viết bình luận mới