• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 17/1/2022
  • 17/01/2022 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 17/1/2022: Đắk Nông triển khai nhiệm vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn năm 2022; Nhiều cá nhân, tổ chức được tôn vinh tại các cuộc thi, hội thi sáng tạo tỉnh Đắk Nông; Cưỡng chế 5 công trình xây dựng trái phép trên rừng thông đoạn qua địa phận xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song…
Viết bình luận mới