• Chương trình tin tức Đắk Nông ngày 16/10/2020
  • 16/10/2020 18:30
  • Chương trình tin tức Đắk Nông ngày 16/10/2020: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tất cả nội dung, chương trình theo kế hoạch và tiến hành phiên bế mạc; Trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của mưa, lũ, thiên tai....
Viết bình luận mới