• Chương trình tin tức Đắk Nông ngày 14/10/2020
  • 14/10/2020 18:30
  • Chương trình tin tức Đắk Nông ngày 14/10/2020: Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên trù bị để tiến hành một số nội dung quan trọng theo chương trình; Nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo để đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến đại hội; kỳ vọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân về Đại hội lần này...
Viết bình luận mới