• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 13/5/2022
  • 13/05/2022 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 13/5/2022: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có Thư kêu gọi hưởng ứng Tết trồng cây vì một Đắk Nông xanh; Đắk Nông đề xuất xem xét việc quy hoạch, nâng cấp 2 cửa khẩu Đắk Peur, huyện Đắk Mil và cửa khẩu Bu Prăng, huyện Tuy Đức lên thành cửa khẩu quốc tế…
Viết bình luận mới