• Chương trình tin tức Đắk Nông ngày 13/10/2020
  • 13/10/2020 18:30
  • Chương trình tin tức Đắk Nông ngày 13/10/2020: Đắk Nông chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; TP Gia Nghĩa phổ biến các chuỗi hoạt động văn hóa du lịch, xúc tiến đầu tư năm 2020 diễn ra trên địa bàn cho các cơ sở dịch vụ, du lịch; Trước những biến động bất lợi do dịch bệnh và các yếu tố khác đang đòi hỏi đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phải có chiến lược cải tổ hoạt động phù hợp...
Viết bình luận mới