• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 11/10/2021
  • 11/10/2021 18:16
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 11/10/2021: Cần nhân rộng mô hình hay về các biện pháp phòng, chống dịch tại nhiều địa phương; Đắk Nông mong muốn doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; Đắk Nông bắt nhiều cán bộ vi phạm trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư...
Viết bình luận mới