• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 04/03/2021
  • 04/03/2021 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 04/03/2021: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông triển khai nhiệm vụ năm 2021; UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu lãnh đạo đơn vị, địa phương chủ động phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế -xã hội; Hôm nay, Ấn định và công bố đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND...
Viết bình luận mới