HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Chung tay thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2020
  • 13/02/2020 17:12
  • Ngày 13/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội, đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Viết bình luận mới