• Chưa đề xuất thu hồi đất những dự án chưa có vốn, nhà đầu tư
  • 28/11/2020 06:32
  • Phát biểu tại buổi thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh, vào sáng 27/11, ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, chúng ta đề xuất thu hồi đất số lượng lớn, trong khi thực hiện rất thấp. Những dự án mà chưa có chủ trương, chưa xác định được nguồn vốn, nhà đầu tư cần loại trừ khỏi danh mục đề xuất thu hồi đất.
Viết bình luận mới