HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên
  • 03/10/2018 09:50
  • Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa “Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên” năm 2018 tổ chức vào chiều 2/10, là hội nghị đối thoại đầu tiên của lãnh đạo UBND tỉnh đối với thanh niên, kể từ khi thành lập tỉnh đến nay.
Viết bình luận mới