HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Chủ động phòng, chống cháy rừng trong mùa khô 2018-2019
  • 14/12/2018 19:42
  • Mùa khô năm 2018-2019 được dự báo thời tiết sẽ có những diễn biến khó lường. Để không xảy ra sự cố bất ngờ về cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai nhiều phương án. Trong đó, công tác diễn tập phòng, chống cháy rừng được xem là thước đo về sự chuẩn bị, chủ động phối hợp của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân.
Viết bình luận mới