HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ chưa đạt yêu cầu
  • 07/06/2019 15:56
  • Sáng 6/6, Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09, của HĐND tỉnh Đắk Nông về thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học giai đoạn 2015-2020 tại Sở Y tế.
Viết bình luận mới