HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Chính phủ họp đánh giá kinh tế 6 tháng đầu năm
  • 03/07/2018 08:22
  • Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra ngày 2/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả tích cực kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm mà cả nước đã đạt được. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại và tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Viết bình luận mới