• Chỉ có 21% nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn
  • 12/10/2020 11:20
  • Dù là hạng mục công trình phụ nhưng nhà vệ sinh trường học là nhu cầu thiết yếu đối với cán bộ, giáo viên, học sinh. Đồng thời đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng trường lớp. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ trường học có nhà vệ sinh đạt chuẩn chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn.
Viết bình luận mới