HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Chất lượng báo cáo chính trị nhìn từ đại hội điểm
  • 16/03/2020 11:05
  • Đảng bộ xã Quảng Phú, Krông Nô vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Huyện ủy Krông Nô chọn làm đại hội điểm và cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh tiến hành đại hội. Nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra từ đại hội này, nhất là xây dựng báo cáo chính trị.
Viết bình luận mới