• Cắt giảm hơn 6.700 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành
  • 10/01/2019 19:06
  • Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức vào sáng nay 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, của một bộ phận công chức, viên chức.
Viết bình luận mới