• Cần tăng thu ngân sách từ sử dụng đất, các dự án điện
  • 01/12/2020 06:46
  • “Trong giai đoạn 2021-2025, ngành Tài chính tỉnh cần tính toán, tham mưu để tăng thu ngân sách địa phương từ thuế sử dụng đất, các dự án điện mặt trời, điện gió”. Đó là phát biểu của ông Nguyễn Đức Hải, Phó Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tại buổi thẩm tra báo cáo đánh giá thực hiện ngân sách Nhà nước giai đoạn 20216-2020, định hướng 2021-2025 vào sáng 30/11/2020.
Viết bình luận mới