• Cam hữu cơ trên cánh đồng đá Nam Ka
  • 06/10/2021 15:46
  • Trên những diện tích đá lởm chởm từ sự phun trào của hệ thống núi lửa Nam Ka, ít ai nghĩ rằng nó phù hợp cho canh tác nông nghiệp. Thế nhưng, Hợp tác xã Sản xuất Nông Lâm nghiệp Hữu cơ Quảng Phú, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô lại thành công từ việc trồng cam.
Viết bình luận mới