HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Các trung tâm dạy nghề lái xe chủ động phòng, chống Covid-19
  • 10/03/2020 09:14
  • Từ đầu tháng 3, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức học lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nhằm đảm bảo an toàn cho công tác đào tạo nghề, đặc biệt là trong các đợt sát hạch, các trường đã có giải pháp phù hợp để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.
Viết bình luận mới