HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ giảm 340 biên chế
  • 23/03/2020 16:51
  • Ngày 23/3, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế trong các hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2020.
Viết bình luận mới