HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Các đơn vị, địa phương cần cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời
  • 09/11/2018 14:38
  • Tham dự và phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10 vào sáng 9/11, Phó Chủ tịch UBND Cao Huy đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tích cực thông tin về những thành tựu của tỉnh và các sự kiện chào mừng 15 năm hình thành và phát triển tỉnh Đắk Nông. Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, bảo đảm thông tin ở địa phương ngày càng minh bạch, kịp thời.
Viết bình luận mới