HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17
  • 18/10/2019 15:33
  • Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 18/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 17 (khóa XI), nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành họp, thảo luận, tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung, vấn đề liên quan và bế mạc.
Viết bình luận mới