• Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 21
  • 24/09/2020 18:59
  • Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 21 khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào chiều 24/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các sở, ban ngành cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện đạt và chưa đạt, nhất là những chỉ tiêu yếu để tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm thực hiện đạt 19/19 chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 cũng như những chỉ tiêu đề ra của cả nhiệm kỳ.
Viết bình luận mới