HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Bảo tồn những giá trị khu rừng Nam Tây Nguyên (phần 2).
  • 16/10/2017 14:46
  • Để giữ ổn định hơn 20.000 ha rừng, ngoài những nỗ lực của đơn vị, thời gian qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh cũng như chính quyền địa phương. Sau đây là những ghi nhận về nỗ lực của đơn vị này.
Viết bình luận mới