HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Bảo đảm đời sống cho công nhân ở Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV
  • 10/05/2019 18:57
  • Chỉ hơn một năm đi vào vận hành thương mại, đến nay, Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã đạt 100% công suất thiết kế với 650.000 tấn alumin quy đổi. Có được kết quả này phải kể đến việc chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động của Công đoàn cơ sở Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV để họ luôn yên tâm, nỗ lực công tác.
Viết bình luận mới