• Bảo đảm để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất
  • 22/01/2021 08:01
  • Ngày 21/1, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Viết bình luận mới