• Bảo đảm dạy và học trong tình hình dịch
  • 18/09/2021 10:31
  • Nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch, bước vào năm học mới 2021-2022, học sinh các cấp đang tạm ngừng đến trường học tập trung. Ngành giáo dục đã triển khác các biện pháp để học sinh ngừng đến trường nhưng không ngừng học tập.
Viết bình luận mới